പ്രമേഹരോഗി അറിയേണ്ടത് | Diabetes Prevention | Dr.Jothydev Kesavadev | Dr.Arun Shankar | Geethu Sanalപ്രമേഹത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം? പ്രമേഹരോഗികൾ ഭക്ഷണത്തിൽ …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Shares