Kung ang ilang bilihin ay may Suggested Retail Price o SRP, ang ilang gamot naman para sa mga sakit gaya ng cancer, diabetes at alta-presyon, magkakaroon …

source