เส้นประสาทส่วนต้น ๆ ถูกทำลายจากเบาหวาน จะพบได้ในคนสูงอายุที่ไม่สามา…

source