อาการ แลอาการแสดงงของคนที่เป็นโรคเส้นประสาทจากเบาหวานนั้น แต่ ละคน…

source