เส้นประสาทเส้นเดียวโดดๆ ถูกทำลาย สามารถพบได้ในคนสูงอายุที่เป็นโรคเบ…

source