การวินิจฉัยภาวะเส้นประสาทถูกทำลายจากเบาหวาน อาศัยข้อมูลที่ได้จากอา…

source