เราต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้ เราไม่แนใจว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริ…

source