โรคเส้นประสาทที่ถูกทำลายจากโรคเบาหวานนั้น สามารถพบได้ 4 ชนิด ด้วยกัน…..

source