Ang bagyo ay natural na paraan ng mother earth upang isauli ang nasirang balance ng mundo. Mas malaking kabutihan ang idudulot nito kay sa pinsala.

source