SONA: Metformin na gamot pang-maintenance ng mga diabetic, iniimbestigahan ng U.S. FDA dahil sa posibilidad na may carcinogen State of the Nation is a …

source