Kailangan sundin lagi Ang binibigay na diet para magnormal Ang blood sugar during pregnancy.

source