ማንኛውም ሰው ከዚህ በታች በተጠቀሱት ምልክቶች አንዱ ወይም ከዚያ በላይ ካሉት እቤት ሆኖ የቤተክርስቲያን ፕሮግራም…

source