Diabetes ले शरीरको अंगमा कस्तो दिर्घकालिन समस्या दिन सक्छ? Hi I am Palde welcome to my youtube channel Info…

source