Kung ang isang taong may diabetes ay magkakasakit, anu-ano ang mga dapat nyang gawin? Hatid ng The Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and …

source