షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్లకు వైరస్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది?Why Coronavirus Is Dangerous For Diabetics coronavirus…

source