Mga paalala ukol sa diyeta ng mga taong may diabetes sa panahon ng COVID-19. Hatid ng the Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, …

source