Men ki sa ou ka fe pou ede w avek maladi sik, dyabet tip 2. Mete konsey sa yo an pratik epi pataje yo ak yon lot. Pa bliye tcheke https://anfomgears.com/ Koman …

source