… வியாதி குணமடைய,டாக்டர்,சர்க்கரை நோய் குணமாக,உணவுகள், diabetes,type 2 diabetes,type 1 diabetes,diabetic …

source