En ny rapport fra Oslo Economics viser at diabetes 2 forårsaker om lag 20 000 tapte «gode leveår» årlig, og at kostnadene forbundet med tapt verdiskapning er …

source