เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) เสี่ยงตาบอด… รู้ทัน…รู้ก่อน…ดูแลได้

LIVE EP.47: พฤหัส 24/9/2020 (เริ่มนาทีที่ 3) . ‼️เบาหวานขึ้นตา‼️…เสี่ยงตาบอด รู้ทัน…รู้ก่อน…ดูแลได้ . ด้วยรัก หมออินทิรา #ดูแลคุณ … source

1 2 3 32